Prinsen Psychologie

Sinds 1997 ben ik werkzaam als eerstelijnspsycholoog. Tot 2004 in de regio midden en zuid oost Brabant. Vanaf 2004 als zelfstandig gevestigd eerstelijnspsycholoog in de regio West Brabant, Breda en omstreken. Als psycholoog vind ik het mooi een steentje te mogen bijdragen aan veranderprocessen bij mensen. In gesprekken samen tot inzichten komen die verheldering geven en een nieuwe richting kunnen betekenen. In het werk maak ik dankbaar gebruik van mijn sportachtergrond en ervaringen vanuit eerdere managementfuncties en opleiding.

Ik werk zoveel mogelijk volgens de richtlijnen zoals zijn opgesteld in ons vak, en wil vooral in een wederzijds gelijkwaardig contact samen onderzoeken waar de klachten uit voortkomen, maar nog veel meer wat mogelijkheden zijn om verandering te krijgen. Binnen de gesprekken werk ik graag oplossingsgericht en heb een energieke en actieve opstelling. Juist het focus leggen op mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden geeft al energie.

Mensen melden zich vrijwillig aan bij een psycholoog om de klachten te verminderen. Vrijwillig is niet vrijblijvend. Er wordt verwacht dat er actief gewerkt wordt aan veranderingen, hoe moeilijk dat soms ook is. Samen goede afspraken maken, een plan van aanpak met inzet van ons beiden.

Ik ben een dagdeel aanwezig in Medisch Centrum De Flier. De overige dagen ben ik werkzaam in Paramedisch Centrum In Motion (www.in-motionbreda.nl).

Mocht u meer informatie willen over de praktijk dan kunt u kijken op de site www.prinsenpsychologie.nl of altijd even bellen naar telefoonnummer 06-19879798.

 

Dennis Prinsenprinsen_logo